Tercera Classe

Home / Tercera Classe


Es produeix un creixement físic molt ràpid que coincideix entre el període de transició en entre l’edat del somni i una nova edat que comença a clarejar. La relació amb el seu voltant pateix un gran canvi: l’infant se sent separat del món. Per a connectar amb l’infant, el currículum de la tercera classe té un caràcter més realista i més pràctic.

Apareixen preguntes, dubtes, la sensació de solitud, i la tendència a la crítica com a característiques noves en la vida emocional i relacional de l’infant. Aquesta nova manera de mirar el món és tenyida per un sentiment de meravella que compensa i enriqueix el naixement de la seva nova personalitat.

Lliçons de vida pràctica

En aquesta transició cap al realisme, els estudis socials i les arts pràctiques s’introdueixen dins la classe principal. Els nens aprenen com els regnes de la natura es recolzen i es complementen mútuament, visiten una granja, treballen al jardí de l’escola per obtenir una experiència concreta de la relació entre l’ésser humà, les plantes i els animals. Estudia els diferents tipus de refugi i construcció d’habitatges, contrastant la seva llar amb les d’altres temps, pobles i climes diferents. Tot l’ensenyament es fa a través de la paraula oral del mestre i de l’experiència directa a través d’excursions, mantenint l’aprenentatge càlid i humà.

Matemàtiques

L’aritmètica és pràctica, aplicada a “situacions de la vida real”: mesurar, cuinar, calcular el temps i utilitzar diners. La recitació rítmica de nombres connectat amb les taules de multiplicar es fa ja de manera conscient, afegint també càlcul mental.

Llengua Catalana

Es fa el pas de l’escriptura d’impremta a l’escriptura en cursiva, exercitada a través d’exercicis dinàmics de dibuix de forma. Es treballa la descripció de les experiències i observacions fetes durant les sortides didàctiques. En la lectura es passa de l’exercitació coral a la lectura individual de textos escollits pel mestre segons les característiques de la classe i de l’infant. S’introdueix en l’estudi de la gramàtica, en la que de manera imaginativa es presenten les diferents parts del discurs (nom, verb i adjectiu).

La narració segueix la història de l’Antic Testament en la que es tracten principalment esdeveniments molt similars a les inquietuds anímiques de l’infant dels 8 anys.

Pintura

Partint de les experiències de color dels anys precedents s’acompanya al nen a transformar les atmosferes cromàtiques en ambients, personatges o situacions cada vegada més concrets.

Modelat

El treball intuïtiu de la cera d’abelles es substitueix pel fang, un material més fred i pesant que requereix de l’infant una major consciència i nous camins de descoberta en la creació de la forma plàstica.

Llengües estrangeres

El vocabulari ve encara més ampliat, reforçant la obertura cap al món característiques d’aquesta classe, per exemple: les hores, els oficis, la família, els mitjans de transport…

Música

La crisi dels 9 anys s’acompanya fent un canvi també en l’atmosfera musical: es passa de la pentatònica a la diatònica. El repte consisteix ara en trobar l’harmonia en un mateix i no caure en l’assonància. S’inicia gradualment cantar i fer música a través de simples cànons, havent de trobar un equilibri entre les forces interiors i el món.

S’introdueixen cants dels oficis, de l’Antic Testament, cants i danses populars catalans…

Finalment també és aquest el moment en que des de l’escola es recomana començar a tocar un instrument.

Manualitats

Després de la feina feta amb la primera i la segona classe, els infants estan a punt per realitzar la seva primera peça d’indumentària: el gorret de ganxet. Amb aquesta nova tasca s’introdueix la dificultat de l’augmentar i disminuïr exercitant així les seves noves capacitats.