Sisena Classe

Home / Sisena Classe


Llengua catalana

En els períodes de llengua catalana s’aprofundeix en alt grau en la gramàtica i arribant a l’anàlisi gramatical: d’aquesta manera s’aprofundeix en totes les parts del discurs a la vegada que s’afiança la distinció entre subjecte, predicat, complement directe i indirecte, complement circumstancial i atribut. També es treballa sobre el discurs directe i el discurs indirecte, la veu activa i la veu passiva.

Per altra banda, la llengua catalana, en tant que llengua vehicular de la nostra escola, es treballa constantment en composicions i escrits que cada vegada són més de creació pròpia i menys de creació coral o del mestre. L’objectiu, en moltes d’aquestes composicions, és treballar sobre una visió objectiva i veritable del món (la física i la geometria seran dues matèries en què la llengua catalana ve treballada amb molta profunditat).

Matemàtiques

Totes les nocions dels anys precedents es reprenen per fondre-les en un tot en el càlcul de les expressions numèriques i fraccionàries. Prenent exemples de la vida quotidiana es consolida la relació entre fracció i nombre decimal, s’introdueix el treball amb els percentatges, es resolen problemes de geometria i de caràcter pràctic i econòmic (des del punt de vista fraternal). Finalment s’introdueixen les potències i es consolida el treball amb els nombres primers i la descomposició numèrica.

Geometria

Del treball a mà alçada practicat al curs anterior, passem amb molta cura a l’ús d’instruments pel dibuix geomètric (compàs, regle no numerat i transportador d’angles). Es fa néixer el dibuix de diferents polígons en els què la bellesa i la precisió inciten a voler conèixer les lleis que s’hi amaguen al darrera.

Història

La capacitat de comprendre els processos lògics i causals estan madurant en els nois i noies. Així, l’aprenentatge de la història es desvincula cada vegada més de l’aspecte narratiu i mitològic i segueix el seu desig íntim de comprendre el lligam causal dels fets històrics. Partint dels orígens mitològics de la fundació de Roma, es presenten els gran personatges de la història i el desenvolupament de l’Imperi Romà. Aquest estudi més històric ve enriquit amb la narració de mites i llegendes romans. Finalment, i si dona temps, es fa una introducció a la Època Medieval.

Ciències naturals

Geologia: la terra, en el seu aspecte mineral, ve presentada com un organisme viu: s’estudia l’estructura interna de la terra, els seus moviments i els fenòmens als que donen lloc (terratrèmols, volcans, plaques tectòniques, etc.). En la consideració amb el mineral s’estudien els tres tipus de roques (magmàtiques, sedimentàries i metamòrfiques), així com la polaritat entre les roques silícies i les calcàries. Tot aquest treball es fa a partir de la observació directa de roques i minerals significatius així com de sortides a llocs rellevants en els quals la terra esdevé la protagonista.

Física

El punt de partida per l’estudi de la física és l’experiència: el fenomen viscut i experimentat. Els períodes de física són una magnífica oportunitat per desenvolupar el coneixement objectiu. Després de l’observació de l’experiment efectuat pel mestre a la classe, els nois/es hauran de realitzar una descripció detallada i objectiva de tot el que s’ha esdevingut en el moment de l’experiment; partint de la lectura d’allò que s’ha esdevingut es genera un moment de reflexió conjunta en la què mitjançant un procés de síntesi de les experiències, apareix la llei física que hi ha a la base del fenomen estudiat. Els camps de la física treballats a la 6ª classe són: l’acústica, la òptica i la termologia.

Llengües estrangeres

Apel·lant a les seves naixents capacitats d’objectivitat i precisió, es demana dels alumnes ordre i correcció tant en allò pronunciat com en allò escrit. Això ho acompanyarem amb sentit de l’humor tant en la llengua oral com l’escrita. Es continuarà aprofundint en el treball de la gramàtica així com en la reflexió de les característiques pròpies de la llengua estudiada.

Música

S’inicia gradualment a l’experiència de ritmes més complexes i que acompanyaran al cant. En el cant es fa un procés semblant en què les cançons són de temàtica variada i de diferents països i cultures del món. S’introdueixen els intervals i les escales menors de manera que s’elaboren composicions amb tonalitats tant majors com menors. També s’aprofundeix més en la vivència de les alteracions i es fan dictats rítmics i melòdics més complexes.

Manualitats

Una de les propostes per a la sisena classe és la creació d’una nina. Aquesta no es fa des d’un sol tros de roba, sinó tall a tall. Partint del cap, i proporcionats a partir de la seva mesura, anem al tronc i a les extremitats.

Pedra

A més a més de la hora setmanal de treball amb fang i una hora setmanal amb fusta, a la sisena classe s’experimenta amb un tercer material: la pedra. Amb aquesta es duran a terme tant peces petites i que requereixen molta precisió com peces més grans, amb pedres més dures, en què hauran de treballar amb pesos més grossos i eines com l’escarpa i el martell.

Pintura

A pintura es proposen composicions en les que el coneixement del color ve treballat amb gran precisió. De nou, la pintura acompanya artísticament els temes abordats a la classe principal.

La gran novetat en el treball del color és la introducció en la tècnica del clarobscur: dibuix amb carbonet.