Segona Classe

Home / Segona Classe


Llengua

La llengua es converteix en una assignatura part dels períodes de les classes principals. Encara basant-nos en l’aprenentatge oral, les faules satisfan l’interès que tenen els infants amb el regne animal, mentre que les llegendes ofereixen la visió de les qualitats humanes més nobles. Aquestes faules i llegendes són a la segona classe el focus del material d’escriptura. Els nens aprenen lletra d’impremta que encara escriuran amb les ceres de colors.

Aritmètica

En aritmètica, els nens realitzen operacions més complicades amb els quatre processos. Les històries imaginatives que van treballar l’any anterior continuen sent la base d’aquests enigmes. A través d’un recompte rítmic, acompanyat de picar de mans i moviments accentuats de tot el cos, aprenen a comptar per dos, tres, quatre i cinc, i poden començar a aprendre les taules de multiplicació de manera inconscient.

Dibuix de formes

Es fa el pas de les formes unitàries de la primera classe a la simetria vertical amb exercicis orientats a afavorir el procés de lateralització de l’infant.

Ciències naturals i experimentals

L’estudi de la naturalesa continua en relació amb la poesia, les llegendes i les descripcions imaginatives dels processos naturals.

Llengua estrangera

L’ensenyament de la llengua estrangera de la segona classe continua sent oral amb recitacions corals o l’exercitació de petits diàlegs. L’objectiu principal és reforçar i ampliar el vocabulari començat a aprendre a la primera classe.

Manualitats

S’introdueix el ganxet, aquest porta a projectes de creació pròpia on s’observa un principi important: les manualitats són útils, funcionals i belles.

Pintura

Es continuen elaborant atmosferes de color, aprofundint l’experiència de l’encontre entre colors primaris i secundaris.

Modelat

L’exercici del modelat afavoreix intensament el desenvolupament de la voluntat i de la sensibilitat per la forma orgànica viva. Modelant la cera es reelaboren artísticament les formes animals de la narració de les típiques faules de la segona classe.

Jocs i moviment

Es continuen els jocs i el moviment lliure de la primera classe, intensificant els exercicis que ajuden en el procés de lateralització. També s’aprofita l’espai de joc i moviment per fer treball social i de grup.