Quarta Classe

Home / Quarta Classe


Llengua catalana

En l’àmbit de l’escriptura es fa un darrer i important pas: recapitulant la història de l’escriptura que ha fet la humanitat, passem del llapis a l’ús de la ploma estilogràfica, requerint de l’escriptor mesurar la pressió que aplica sobre el paper.

Es treballa la força de la llengua mitjançant recitacions d’al·literacions i poemes amb mètriques diverses. S’aprofundeix en la gramàtica i en l’ortografia.

La narració de les mitologies i sagues nòrdiques ofereixen imatges de gran intensitat que reconforten el seu procés evolutiu.

Matemàtiques

Partint d’exemples pràctics i simples, es fa una introducció als nombres fraccionaris. Es continuen treballant les unitats de mesura introduint-se les equivalències i, amb elles, els nombres decimals. També es reforça la memorització de les taules de multiplicació, així com l’assentament en la resolució d’enigmes cada vegada més complexes i de les quatre operacions bàsiques tant per escrit com mental.

Dibuix de formes

El moment crucial del 9è any s’expressa amb gran claredat en el dibuix que presenta els entrecreuats cèltics i nòrdics. De nou ens servirem d’experiències que involucrin tot el cos per arribar a l’abstracció de la forma. Per fer aquest procés s’usen diferents materials com cordills, cera, massa de pa, etc. Que permetran experimentar l’encreuat per després descobrir com expressar-lo en dues dimensions sobre el paper (abstracció).

Zoologia

Partint de la veneració i l’estima cap a la naturalesa cultivades durant els anys precedents, ens atansem al regne natural més proper a l’ésser humà: el regne animal. Ara, però, ja no serà mitjançant històries i contes, sinó que serà a través d’estudis cada vegada més objectius però plens de vida. Mantenim així, encara, elements artístics i d’admiració ver la vida que ens envolta. El procés es basa en una observació fenomenològica en la què es posen de manifest les característiques pròpies dels animals i de l’ésser humà.

Geografia

Els nens aprenen a orientar-se en l’espai i s’inicien en la utilització de mapes. Mitjançant contes, descripcions i excursions, descobrim l’entorn més proper a l’escola.

Llengües estrangeres

Cada vegada més s’escriu en el quadern utilitzant les cançons, poesies i rimes apreses en els anys anteriors. Iniciem, també, l’estudi de la gramàtica de la mateixa manera que s’ha introduït en la llengua materna. L’escriptura s’exercita a través de descripcions dels temes treballats a la classe principal.

Música

En aquest any s’experimenta amb molta més intensitat la complexitat dels cànons (tant amb el cant com amb la flauta) i s’introdueixen senzilles peces musicals polifòniques a través del cant. Els texts d’aquestes peces tindran a veure amb els temes de lliçó principal com els animals, els víkings i peces tradicionals de la zona. També s’estableix una relació perfecte entre les fraccions i les figures rítmiques i s’experimentarà amb més consciència l’aspecte rítmic de la música.

Pintura

Els ambients de color creats amb l’aquarel·la ens porten a representar els animals treballats, personatges de la mitologia nòrdica i atmosferes d’estació.

Modelat

El fang esdevé una gran eina per acompanyar els treballs de zoologia, geografia i dibuix de formes. Es modelarà, així, els diferents animals, els entrellaçats i es crearan paisatges.

Manualitats

Continuant amb el treball d’entrellaçats i creuaments, a manualitats s’aprèn a fer punt de creu en un procés gradual de mesura i complexitat tant en mesura com en disseny.