Primera Classe

Home / Primera Classe


Llengua Catalana – Escriptura i lectura

A l’ensenyament de la llengua materna la nostra mirada és la de fer viure l’aspecte qualitatiu del so, el ritme i la rima de la llengua, així com la forma i el significat de cada lletra.

En el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura s’extrapola la forma de la lletra de la imatge expressa el caràcter del so: Les consonants emergeixen de pictogrames i les vocals de gestos que expressen sentiments. Per exemple: La S pot ser una serp que xiuxiueja lentament a través de l’herba com si hagués d’explicar un secret. El mestre mostra a la pissarra el dibuix de com s’inscriu la lletra dins de la imatge, un altre exemple és: el so M que s’amaga en una muntanya. Els nens dibuixen la lletra a l’aire amb les mans, i al terra amb els peus, així tot el seu ésser participa en l’experiència de l’escriptura. A continuació els nens i nenes realitzen les seves pròpies imatges de muntanyes treballant en el llibre, il·lustrant com es presenta cada lletra.

Quan els nens han dominat els sons, poden nomenar-los i escriure’ls, estan preparats per començar a llegir. A través dels contes treballats a classe els infants ho traslladen al quadern amb un dibuix i frases curtes. La redacció comença amb la còpia del text que ha escrit el/la mestre/a a la pissarra. A través d’aquestes activitats els nens aprenen l’estructura de paraules i frases sense esforç conscient, d’aquí en surt l’alegria i motivació per a la creació dels seus propis llibres. Fins hi tot nens que han après a llegir abans d’arribar a la primera classe es mostren profundament compromesos a aquest mètode d’aprenentatge, proporcionant aprofundiment en els coneixements que ja tenien adquirits.

Aritmètica

Els infants tenen una experiència diària amb l’aritmètica. Cada dia es delecten al comptar, especialment quan ho fan de manera rítmica igual que el cor, s’acompanyen amb passos i picant de mans. L’exploració dels números comença amb la resolució d’endevinalles com: Què hi ha en el món que no n’hi pugui haver més d’un? – JO! – Els infants experimenten la totalitat i la individualitat dels nombres. Els nombres s’introdueixen posant l’accent en el seu caràcter arquetípic (la unitat, la dualitat, la trinitat, etc.), mitjançant imatges que els són familiars (el sol, la lluna, la família, les parts del cos, l’arc de sant Martí…) Els nens es familiaritzen amb la forma i el moviment de l’element numèric. Les quatre operacions matemàtiques bàsiques (suma, resta, multiplicació, divisió) s’introdueixen simultàniament a través de caracteritzacions que demostren la seva qualitat essencial, sempre treballant del tot a les seves parts. L’escriptura dels nombres vindrà segons la simbologia romana i àrab. S’exerciten intensament les seqüències rítmiques i el càlcul mental permetent així als infants experimentar l’activitat del pensament com un procés que des del moviment es transforma fins al concepte de les operacions.

Dibuix de formes

El dibuix de formes és des del punt de vista didàctic la matèria que introdueix l’escriptura i la geometria, essent capaç de desvetllar el sentit de la forma i el moviment en l’infant. Des d’un punt de vista pedagògic, formatiu, el dibuix de formes és una activitat que incideix profundament en les bases del pensament i de l’objectivitat. Des del primer dia d’escola els nens i nenes treballen amb aquesta disciplina, començant per experimentar les dues polaritats que donen vida a la forma: la línia recta i la línia corba. A poc a poc la convinació d’aquestes derivarà cada vegada en formes més complexes, introduïdes sempre segons un principi de gradualitat.

Ciències naturals i experimentals

A través de les imatges dels contes de la creació del racó de la taula d’estació amb objectes i plantes provinents de la natura, del dibuix de belles pissarres, s’estimula l’atenció de l’infant sobre els fenòmens de la natura, sobre el curs de l’any amb les estacions, i sobre el seu reflex en l’ésser humà. Els nens aprenen les veritats de la natura a partir del relat vívid i dramàtic. Les històries que personifiquen la naturalesa i relacionen els seus processos i qualitats en termes experimentals són d’allò més significatius per al alumne de la primera classe. Aquestes constitueixen una base per a la curiositat científica en els cursos superiors.

Llengües estrangeres

El geni imitador de la primera infància encara està actiu en l’infant de la primera classe, fent que sigui un moment ideal per aprendre a escoltar i parlar una llengua estrangera; A l’escola La Font els estudiants experimenten el castellà i l’anglès, proporcionant exposició cultural i desenvolupant habilitats de memòria, llenguatge i vocabulari.

 

Música

Els nens s’aproximen al món de la música pentatònica. Es fan servir totes les pectuliaritats de la música per despertar i harmonitzar les forces anímiques del nen, mirant de cultivar el sentiment per allà que és bell. S’exercita l’oïda mitjançant simples melodies i jocs musicals. Alternant l’escolta amb la pràctica activa basada en la imitació, l’alumne aconsegueix aprendre petites peces musicals adaptades a la seva edat.

Manualitats

Fer manualitats té un propòsit molt important. Teixir és una activitat indispensable ja que té relació amb agafar destresa amb els dits, connectat amb la parla i també el pensament.

Pintura

Els infants experimenten el món del color amb exercicis purament cromàtics en els que a poc a poc aniran fent seves les qualitats del color, per exemple: La força centrífuga del groc, la força activa del vermell, la sensació d’acolliment del blau… Així aquests exercicis de pintura esdevenen de gran valor per l’educació sensorial de l’infant portant-lo a viure amb major intensitat els ambients de color i permetent-li amb el pas dels anys usar les qualitats del color per manifestar els seus propis estats d’ànim.

Dibuix amb blocs de cera d’abelles

Els infants elaboren composicions i il·lustren els seus quaderns amb blocs de cera d’abelles. Així uneixen en el dibuix el dinamisme de la línia amb les sensacions i sentiments suscitats pel color. Molts dels seus dibuixos tenen a veure amb les narracions i amb les imatges des de les que el mestre treballa les matèries de classe.

Modelat

Amb el calor de les mans els nens i nenes donaran forma a petites peces de cera d’abella, fent sorgir animalets, plantes o petits objectes.

Jocs i moviment

Les activitats de moviment s’exerciten cada dia ja sigui a dins de l’aula durant la part rítmica, com a l’aire lliure a través de jocs tradicionals i del joc lliure al qual reservem una hora setmanal dins de l’horari.