Taula amb papers i aquarel·la

Educació infantil: Jardí d’infants

El nostre jardí d’infants ofereix un espai amorós i acollidor de desenvolupament holístic adreçat a infants d’entre 3 i 6 anys en grups d’edats barrejades. Proposem un mètode pedagògic viu i basat en l’experiència directa. En un ambient on se sent segur, l’infant té al seu abast un ric i ampli camp de vivències, en el qual pot posar en pràctica les seves capacitats de relació amb altres companys i companyes i estimular els seus sentits. En l’actiu intercanvi amb l’entorn, l’infant guanya confiança en les seves forces i habilitats pròpies.

L’aprenentatge a l’etapa d’infantil demana posar especial atenció als estímuls sensorials per al desenvolupament dels sentits bàsics (moviment, equilibri,tacte i vital) i de la xarxa neuronal que connecta i activa els dos hemisferis cerebrals. Com que els infants d’avui en dia estan exposats a un constant excés de sensacions, volem cuidar el món sensorial de l’aula i del pati i evitant la sobre-estimulació. Acompanyant les necessitats vitals, reforcem la capacitat d’atenció i concentració per els aprenentatges posteriors, a l'etapa de Primària.

Com ho fem?

  • Donant importància al ritme diari, durant la setmana i les estacions de l’any per fomentar la salut i la confiança de l'infant en sí mateix, en l'entorn i els adults que l'acompanyen.
  • Creant espais de moviment i joc adequats a l’edat de cada infant on desenvolupar les pròpies capacitats motores i les funcions neuronals, cada cop més complexes.
  • Realitzant activitats artístiques i manuals que estimulen processos físics, cognitius i emocionals integrals (l'elaboració setmanal del pa, l’aquarel·la, etc).
  • Tenint cura de l’ús del llenguatge i dels gestos per a una expressió oral i no verbal amplia i sana.
  • Deixant temps per què trobin les seves pròpies eines davant els processos emocionals que cada infant viu, acompanyat per la presència de l'adult.
  • Oferint joguines i mobiliari fet amb materials naturals que asseguren un ampli ventall d'experiències sensorials.
  • Posant atenció respectuosa a la natura i als animals.
  • Oferint una alimentació sana, integral i ecològica
  • Excloent els entreteniments passius i virtuals

Si tens més preguntes sobre l’etapa d’educació primària i el què es treballa en cada curs o matèria, pots consultar l’apartat 3 del nostre projecte educatiu (PDF).