Escola i projecte educatiu

Escola i projecte educatiu

Qui som?

La Font és un centre educatiu Waldorf homologat pel Departament d’Ensenyament, que es finança autònomament i compta amb l’etapa d’educació infantil i primària.

Està gestionat per la Cooperativa Waldorf Osona, que és una cooperativa mixta i els seus òrgans de decisió són el consell rector (format per famílies i mestres) i l’assemblea.

Aquest projecte es va crear l’any 2008 al petit poble de Borgonyà, però va tenir el seu inici, tres anys abans, a partir de diverses trobades de famílies que tenien un interès comú: trobar una educació amb amplitud humana i que donés resposta a les diverses esferes de l’ésser humà. A partir d’aquest interès comú, van començar a aprofundir en la Pedagogia Waldorf i totes les riqueses que ens aporta com a persones.

Des del 2012 estem situats a l’edifici del Seminari de Vic, espai que ens ha permès créixer com a comunitat i realitzar el procés d’homologació.

Què volem?

El nostre desig com a equip de mestres és acompanyar el creixement de l’infant de manera que pugui desplegar gradualment aquelles forces pròpies que el convertiran en una persona autònoma i responsable de si mateixa i que li permetran més endavant trobar el seu camí a la vida.

Entenem l’educació dels infants com una tasca conjunta de mestres i famílies.

La tasca principal de la nostra escola és:

  • Reconèixer la naturalesa particular de cada infant
  • Crear ambients educatius que permetin desenvolupar el potencial de cada alumne/a a partir de tres nivells: capaç en el FER, creatiu i profund en el SENTIR i clar en el seu PENSAR
  • Promoure un creixement saludable, tan físic com emocional
  • Oferir un currículum adaptat a les etapes evolutives de l’infant
  • Fomentar la pràctica d’habilitats que contribuiran a la transformació social
  • Oferir una educació en valors i qualitats humanes, trobant el sentit veritable de tot allò que fem.

Realment quan un infant ha investigat quelcom resulta molt més sòlid com a coneixement ulterior que la seva simple adquisició a partir d’un adult que li ofereix un aliment ja mastegat

J. Piaget

El nostre projecte educatiu (PEC)

Per conèixer aspectes més concrets de la nostra pedagogia, els continguts que treballem en cada etapa o quins són el trets més característics de la nostra escola, et convidem a fer una ullada al nostre projecte educatiu de centre.

Descarrega el projecte educatiu de centre en PDF