Dimarts, 15 d’Octubre a les 17h
Ubicació: Escola Waldorf La Font

L’Anna Serra conjuntament amb l’equip de mestres de Primària ens explicaran quins són els trets característics de cadascun dels 4 temperaments contemplats per Rudolf Steiner. Tenir clars aquests aspectes de la personalitat dels infants és un des factors que ens ajudarà a relacionar-nos-hi amb harmonia i entenent les seves necessitats.